Pelesenan

Majlis Daerah Lenggong

Jenis Kelulusan Lesen
  • Lesen Berisiko
  • Lesen Tidak Berisiko
Semakan Harga Lesen
  • Rujuk Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDLG) 2017
Premis/Penjaja/Permit

Prosedur Permohonan Lesen

Mohon

Pemohon harus mendapatkan borang permohonan lesen yang terdapat di Kaunter Pelesenan Majlis Daerah Lenggong.

Hantar

Borang permohonan lesen hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke kaunter Majlis Daerah Lenggong bagi tujuan pemprosesan.

Proses

Bayaran proses perkhidmatan sebanyak RM 40.00 akan dikenakan semasa penghantaran borang dibuat. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak oleh Majlis Daerah Lenggong.