Visi, Misi & Objektif

MENJADIKAN DAERAH LENGGONG SEBAGAI
BANDAR PELANCONGAN WARISAN DUNIA
YANG MAMPAN MENJELANG 2022

MDL akan menjadikan kawasan pentadbirannya Bandar Pelancongan yang mempunyai bandar-bandar bersih, pembangunan yang mampan dalam menjana ekonomi masyarakat setempat di samping menguruskan kesejahteraan dan kemakmuran awam.

VISI

MISI

MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN DAN INFRASTRUKTUR BAGI MENCAPAI KELANGSUNGAN BANDAR PELANCONGAN WARISAN DUNIA YANG SELESA DAN HARMONI.

Menjadikan Majlis Daerah Lenggong bandar yang bersih dan mampan untuk menjaga pengiktirafan yang telah diperolehi.

OBJEKTIF

MENJADI SEBUAH AGEN YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI NILAI HIDUP YANG SEMPURNA MELALUI DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL:-

  • Dengan memastikan pembangunan yang rasional melalui kawalan perancangan dan pembangunan.
  • Dengan memberi perkhidmatan kebersihan & kesihatan awam.
  • Dengan menyediakan kemudahan-kemudahan rekreasi dan pengindahan kawasan.
  • Dengan memelihara/mengawal keadaan alam sekitar.
  • Dengan mengadakan sistem lalu-lintas yang teratur.