Tafsiran Logo

Maksud Logo Rasmi Majlis Daerah Lenggong.

Bekerja dengan jujur dan mendukung konsep "Bersih, Cekap, dan Amanah"

Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Melambangkan kawasan pertanian yang subur dan dihiasi dengan daun teh yang merupakan projek kebanggaan di daerah ini.

Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi.

Lapan cawangan Majlis Daerah iaitu Kuak, Raban, Gelok, Selat Pagar, Ayer Kala, Padang Grus, Kota Tampan, dan Lenggong yang bercantum di bawah Majlis Daerah Lenggong.

Melambangkan penyatuan dalam mewujudkan Majlis Daerah Lenggong yang dapat menyinari kesemua Majlis Daerah.

Melambangkan dengan penyatuan lapan cawangan ini, Majlis Daerah Lenggong akan bertambah kuat, dan cekap dalam menjalankan pentadbiran harian bagi memberi perkhidmatan kepada rakyat secara lebih maksima.

Logo mdl


Portal KPKT
Portal Perak
Portal Mampu
Portal MSC
Portal myGov
Portal Pemandu