Senarai Pegawai Majlis
Majlis Daerah Lenggong

Pegawai Majlis

Pegawai Majlis Daerah Lenggong diketuai oleh Yang Dipertua selaku Ketua Eksekutif, Setiausaha dan Pegawai Perancang Bandar dan Desa.

Ketua-Ketua Jabatan

Dalam melaksanakan fungsi dan mencapai objektif operasi, pengurusan Majlis Daerah Lenggong telah dibahagikan kepada 7 Jabatan dan 3 Unit yang terajui oleh Ketua-Ketua Jabatan iaitu: