Latarbelakang

Majlis Daerah Lenggong merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran kepada penduduk-penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Lenggong. Majlis Daerah Lenggong ditubuhkan pada 1.12.1979. Kelulusan kawasan pentadbiran berjumlah 100,825.46 hektar dengan jumlah penduduk seramai lebih kurang 22,219 orang.

Pekan Lenggong adalah pusat pentadbiran yang terletak ditengah-tengah kawasan iaitu disebelah selatan 62km dari Bandar Diraja Kuala Kangsar dan sebelah utara 57km dari Gerik iaitu Pusat Pentadbiran bagi Daerah Hulu Perak.

Our Company

Kawasan Operasi

Majlis Daerah Lenggong pada ketika ini merangkumi kawasan operasi seperti berikut:-Portal KPKT
Portal Perak
Portal Mampu
Portal MSC
Portal myGov
Portal Pemandu