INFORMASI SEMASA

Ralat Kenyataan Tawaran Sebutharga Bertarikh 18 Mei 2023

RALAT KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Adalah dimaklumlan bahawa Iklan Kenyataan Sebut Harga yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Daerah Lenggong bernombor sebut harga SH 12/2023, SH 14/2023, SH 15/2023, SH 20/2023 & SH 22/2023 bertarikh 18 MEI  2023 adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat ralat kepada pengkhususan dan kaedah perolehan bagi perolehan ini sebagaimana di bawah:-

Bil No Sebut Harga Pengkhususan (Asal) Pengkhususan (Baru) Kaedah Perolehan
1 SH  12/2023 CE01,CE42 & CE43 CE01 & CE21 UNDIAN
2 SH 14/2023 CE01,CE42 & CE43 CE01 & CE21 UNDIAN
3 SH 15/2023 CE01,CE42 & CE43 CE01 & CE21 UNDIAN
4 SH 20/2023 CE21 & CE40

CE21 & CE40

(TIADA PERUBAHAN)
UNDIAN
5 SH 22/2023 CE21 & CE40

CE21 & CE40

(TIADA PERUBAHAN)
UNDIAN

3. Untuk makluman pihak tuan tarikh undian akan dijalankan pada 31.5.2023. Pihak Majlis telah melanjutkan tempoh pendaftaran kontraktor yang sepatutnya tamat pada 23.5.2023 kepada 25.5.2023 (sebelum 5.00 petang) bagi senarai sebutharga diatas sahaja. Hanya kontraktor yang  memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan  sahaja akan dipertimbangkan untuk proses cabutan undian.  

4. Untuk Makluman pihak tuan, lain-lain sebut harga yang tidak tersenarai di dalam jadual diatas ,akan dilaksanakan perolehan dengan kaedah SEBUTHARGA seperti dalam kenyataan tawaran sebut harga yang terdahulu.

Ralat kenyataan sebutharga.png
ralat sebutharga.jpg