MENU

E-Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Majlis Daerah Lenggong adalah seperti berikut:

Bil.
Perkhidmatan Online
Keterangan
1.
Pengguna boleh mengemukakan aduan ataupun komen mereka dengan menggunakan sistem ini.
2.
Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan cukai taksiran untuk rumah kediaman atau bangunan perniagaan. Pengguna boleh menyemak status akaun taksiran mereka untuk tujuan pembayaran.
3.
Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan lesen perniagaan, penjaja dan hotel atau rumah tumpangan. Pengguna boleh menyemak status akaun lesen mereka untuk tujuan pembayaran.
4.
Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk semakan sewaan harta ataupun premis Majlis Daerah Lenggong yang disewa kepada orang awam. Pengguna boleh menyemak status akaun sewaan mereka untuk tujuan pembayaran.
5.
Pengguna boleh mengemukakan aduan ataupun komen mereka dengan menggunakan sistem ini.
6.
Portal berkaitan maklumat permohonan di Unit OSC.
7.
Sistem OSC Online.
8.
Bayaran Cukai Taksiran Online (Maybank2u) Perbankan elektronik menggunakan perkhidmatan Maybank2u.com.
9.
Feedback Management System (FMS) Maklum balas di atas talian daripada pengguna kepada Majlis Daerah Lenggong.
10. ePBT Online Pengguna boleh membuat semakan akaun lesen, sewaan, aduan dan pembayaran secara atas talian menggunakan sistem ini.

 

* Sistem MDLG menggunakan Single Sign On (SSO) untuk memudahkan pengguna.

 

Panduan Penggunaan Perkhidmatan Online:

a) Aduan Online : Sebarang aduan boleh dihantar terus ke alamat emel di "urusetia@mdlg.gov.my"

b) Semakan Bil Taksiran, Bil Lesen & Bil Sewa: Sila lihat panduan di sini

c) Portal OSC: Sila lihat panduan di sini

d) Bayaran Cukai Taksiran Online (Maybank2u): Sila lihat panduan di sini

e) Feedback Management System (FMS): Sila lihat panduan di sini

f) Maklumbalas: Sila lihat panduan di sini

g) ePBT Online: Sila lihat panduan di sini.