MENU

NOTIS SEBUT HARGA

Sebut harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:-

BIL

NO. SEBUT HARGA/

TAJUK KERJA

KELAYAKAN 

KONTRAKTOR/

SYARIKAT

TARIKH/MASA

/TEMPAT

TAKLIMAT &

LAWATAN 

TAPAK

HARGA 

DOKUMEN

1

No Sebut Harga

SH.20/2021

Tajuk Kerja

Menaikataraf Longkang dan Jalan Bagi Mengatasi Masalah Banjir  Di K/B Selat Pagar ,MD Lenggong  

(Bumiputera)

 

Gred : G1

Pengkhususan : B04

Surat Kebenaran Khas CIDB Tidak diterima

 

Pendaftaran secara atas talian  

(online)  

google form 

pada  

11.06.2021 

Bermula  9.00 pagi hingga 5.00 petang   

RM 50.00

2. Dokumen Sebut Harga boleh didapati secara  urusan atas talian (On-line) bermula pada       15 JUN 2021 hingga 25 JUN 2021 dan hanya akan dijual kepada kontraktor yang berdaftar dan memenuhi kelayakan yang ditetapkan. (Sila Rujuk Lampiran I berkenaan kaedah pembelian dokumen sebut harga) 

3.Semua Dokumen Sebut Harga mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Sebut Harga berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan seperti alamat di bawah dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Kaunter Jabatan Kejuruteraan, Majlis Daerah Lenggong tidak lewat jam 12.00 tengahari pada 25 JUN 2021 (JUMAAT). 

4. Berikutan Perintah Kawalan Pegerakan (PKP) ini penyebutharga juga dibenar untuk mengemukakan sebut harga secara e-mail iaitu semua dokumen hendaklah di dalam bentuk PDF dan e-mail ke alamat berikut petisebutharga@mdlg.gov.my sebelum tarikh tutup yang dinyatakan. Pengemukaan dokumen sebut harga secara pos atau faks juga dibenarkan dan perlu sampai ke alamat berikut sebelum peti sebut harga ditutup. Bukti penghantaran bukanlah bukti penerimaan :-

Yang Dipertua

Majlis Daerah Lenggong

Jalan Alang Iskandar

33400 Lenggong, Perak

(No Faks: 05-7577002 , No Tel: 05-7677207)

5. Pelawaan sebutharga ini tertakluk kepada peringatan mengenai kesalahan rasuah dalam dokumen perolehan kerajaan seperti di LAMPIRAN A. Majlis Daerah Lenggong tidak terikat menerima mana-mana tawaran yang terendah sekali.

Lampiran 1

Kaedah pembelian, tarikh pembelian dan masa pembelian Dokumen Sebut Harga adalah ditetapkan seperti berikut:-

Kaedah pembelian Borang

Sebut Harga

Tarikh Pembelian Borang

Sebut Harga

Masa Pembelian

Bayaran Secara Urusan Atas Talian (On-Line)

Bank-in / Deposit / On-line Transfer

15 Jun 2021 Hingga 25 Jun 2021

(Kucuali Sabtu & Ahad)

8.30 pagi - 12.00 Tengahari

KAEDAH BAYARAN : Bayaran secara Bank-in/Deposit/On-line Transfer ke akaun Majlis Daerah  Lenggong.

  1. Pihak kontraktor iaitu pemilik syarikat yang sah dikehendaki berhubung secara  ’WHATSAPP’ dengan Pegawai Bertugas di talian: 011-32406789 (EN. MEOR  SYAHARIZAN BIN MEOR MOHD HARIRI) dan 019-4287432 (EN. NOR  AZHARI BIN  YUSOF) 
  2. Pihak kontraktor dikehendaki mengemukakan salinan Kad Pengenalan Pemilik  Syarikat, sijil  pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan juga Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah dalam bentuk PDF dan diserahkan kepada Pegawai Bertugas, MDL  untuk semakan  atau mengisi melalui google form seperti berikut:- https://forms.gle/sfso3vMP3LUnfi3YA  (HANYA BORANG YANG DITERIMA DALAM  TEMPOH PENDAFTARAN SAHAJA AKAN DI PROSES) 
  3. Sekiranya syarat-syarat dipatuhi, pihak kontraktor dikehendaki membuat bayaran  sama ada secara Bank-in / Deposit / On-line Transfer ke akaun Majlis Daerah  Lenggong: AKAUN MAYBANK :008131106369 
  4. Sekiranya bayaran telah dibuat, sila maklum kepada pegawai bertugas dengan  mengemukakan resit bayaran tersebut.  
  5. Pegawai Bertugas, MDL akan mengemukakan Dokumen Sebutharga dalam bentuk  PDF dan pihak kontraktor dikehendaki memuat turun, mencetak, melengkapkan  segala  keperluan dan syarat-syarat sebutharga. Seterusnya Dokumen Sebutharga yang telah  lengkap termasuk dokumen-dokumen sokongan, serta resit pembelian hendaklah  dimasukkan di dalam sampul yang dilakri, dicatat no. dan tajuk  Sebutharga seterusnya  hantar melalui e-mail, difaks, di pos atau dimasukkan ke  dalam Peti Sebutharga  mengikut tarikh dan masa tutup sebutharga ditetapkan. 
Tender Ref: 
No SH 20
Tender Closing Date: 
Jumaat, 25 Jun 2021