MENU

Undang-Undang Kecil Yang Telah Diwartakan

 • Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan Tempatan 1981)

  • PK.PU.33/16 September 1982
 • Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan Parit & Bangunan 1984)

  • PK.PU.86/20 Disember 1984
 • Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Lenggong) 1985

  • PK.PU.35/1 Ogos 1985
 • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Lenggong) 1985

  • PK.PU.36/15 Ogos 1985
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Perdagangan, Perniagaan dan Perindustrian

  • PK.PU.24/24 April 1986
 • Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Lenggong) 1986

  • PK.PU.27/8 Mei, 1986
 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Pelupusan Sampah-sarap (Majlis Daerah Lenggong) 1988

  • PK.PU.1/21 Januari, 1988
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1988 - Pk. P.U. 21/1988
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1988 - Pk. P.U. 21/1988 [Updated]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 1986 - Pk. P.U. 6/1986 [Pindaan]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 1986 - Pk. P.U. 6/1986 [Pindaan][Updated]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pembetulan) 1986 - Pk. P.U. 42/1986 [Pindaan]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 1986 - Pk. P.U. 6/1993 [Pindaan]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2000 - Pk. P.U. 8/2000 [Pindaan]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2007 - Pk. P.U. 14/2007 [Pindaan]
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012 - Pk. P.U. 5/2007 [Pindaan]