MENU

PELAKSANAAN KEMPEN HINDARI PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI GUNA DI KEMENTERIAN, AGENSI KERAJAAN, PERSEKUTUAN DAN NEGERI.

plastik

Kerajaan memandang serius dalam usaha menangani isu pencemaran plastik terutamanya  plastik sekali guna yang memberi kesan kepada alam sekitar, kesihatan awam dan ekonomi negara.

Sehubungan dengan itu, jemaah Menteri telah diluluskan Malaysia’s Roadmap Towards Zero Single-Use Plastics, 2018-2030 dan menyarankan semua Kementerian perlu memainkan peranan antara lain, dengan mengadakan kempen-kempen seperti tiada lagi penggunaan produk-produk plastik single-use di pejabat-pejabat kerajaan.

Klik pautan / dokumen dibawah untuk maklumat lanjut.

surat-pekeliling-am-bil.-2-2019-pelaksanaan-kempen-hindari-penggunaan-plastik-sekali-guna-11042019.pdf