MENU

Menjadi sebuah agen yang bertanggungjawab untuk mencapai nilai hidup yang sempurna melalui dasar pembangunan nasional:-

  • Dengan memastikan pembangunan yang rasional melalui kawalan perancangan dan pembangunan.
  • Dengan memberi perkhidmatan kebersihan dan kesihatan awam.
  • Dengan menyediakan kemudahan-kemudahan rekreasi dan pengindahan kawasan.
  • Dengan memelihara/mengawal keadaan alam sekitar.
  • Dengan mengadakan sistem lalu-lintas yang teratur.