MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Lenggong adalah Yang Dipertua Majlis.

Nama           : Encik Mohd Amzari bin Mohd Arzami
Emel : ydp@mdlg.gov.my
No. Telefon : 05-7677 207/307
No. Faks : 05-7677 002

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Lenggong serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Lenggong