MENU

Notis Sebut Harga

 

Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut: Rujuk pada gambar yang dilampirkan.

Bil No. Sebut Harga / Tajuk Kerja Kelayakan Kontraktor / Syarikat Tarikh/Masa/Tempat Taklimat & Lawatan Tapak Harga Dokumen
1

No Sebut Harga

31/2018

Tajuk Kerja

PEMBAIKAN GERAI-GERAI MILIK MAJLIS DAERAH LENGGONG PERAK

(Bumiputera)

Gred:G1

Pengkhususan:

CE21 & B24

(Wajib)

10/08/2018

(JUMAAT)

9.00 pg/

Pejabat Majlis

RM 30.00

 

Semua dokumen Sebut Harga mestilah dikemukakan dalam sampul berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Sebut Harga berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Yang Dipertua, Majlis Daerah Lenggong, Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Kaunter Kejuruteraan, Majlis Daerah Lenggong tidak lewat jam 12.00 tengahari pada 17.08.2018(JUMAAT).

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia kami di 05 7677/ 207/ 307.
Sekian, Terima Kasih.

 

Tender Closing Date: 
Jumaat, 17 Ogos 2018