MENU

 

MAJLIS DAERAH LENGGONG

TENDER & SEBUT HARGA 2018

PENGUMUMAN NOTIS SEBUT HARGA

Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:-

1. Rujuk pada gambar yang dilampirkan.

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia kami di 05-7677 207/307.

Sekian, Terima Kasih.

Iklan sebut harga dibawah:-

projek_ybm_senarai_1.pdf