MENU

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE

MAJLIS DAERAH LENGGONG 2016

Bil Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2016
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Aduan Online 5 3 1 2 3 5 2 2 4 2 1  
2 Semakan Bil Taksiran 35 53 59 21 26 15 0 9 8 9 11  
3 Semakan Bil Lesen 28 45 57 31 12 9 0 15 6 7 7  
4 Semakan Bil Sewa 25 17 20 15 11 10 0 3 4 4 5  
5 Maklumbalas 0 1 1 0 0 2 2 1 5 4 2  
6 Portal OSC 15 20 23 19 27 21 20 15 11 8 10  
7 OSC Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Bayaran Cukai Taksiran Online (Maybank2u) 8 13 8 2 1 4 9 8 7 5 9  
9 Feedback Management System (FMS) 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2  

Jumlah

116 152 170 91 80 66 35 54 46 39 47  

 

Arkib

Nota :

Semua kandungan di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :