MENU

Sebut harga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera di daerah Lenggong, Perak yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam Gred dan Pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:-