MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang
masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:- (Sila rujuk pada gambar dibawah)

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia kami di 05-7677 207/307.

>>>>>>>>>>>>> Klik disini untuk muat turun iklan <<<<<<<<<<<<<<<