MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang
masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:-

>>> Klik disini untuk muat turun borang <<<