MENU

Notis Sebut Harga

Majlis Daerah Lenggong

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dalam kod bidang pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:- 

BIL  NO. SEBUT HARGA/ TAJUK KERJA KELAYAKAN KONTRAKTOR/ SYARIKAT TARIKH/MASA /TEMPAT  TAKLIMAT& LAWATAN TAPAK HARGA  DOKUMEN
1  No Sebut Harga  39/2018 Membekal Penutup Longkang Jenis Lid Slab dan Penutup Longkang Jenis FRP Di Dalam Kawasan Majlis (Jalan MARRIS), MD Lenggong, Perak SSM/KKM (Bumiputera) Kod Bidang: 
090201
(Tidak Wajib)  RM30.00 
2  No Sebut Harga  40/2018 Membekal dan Menghantar Alat Siar Raya Bagi Majlis Daerah Lenggong, MD Lenggong Perak SSM/KKM (Bumiputera) Kod Bidang: 
010302 221511 
(Tidak Wajib)  RM30.00

 

2. Dokumen Sebut Harga hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (Asal) berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil); dan sijil tambahan yang diperlukan seperti di dalam jadual di atas.

3. Semua Dokumen Sebut Harga mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Sebut Harga berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Yang Dipertua, Majlis Daerah Lenggong, Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga / difakskan / dipos melalui surat/ diemail ke alamat di atas tidak lewat pada 21.11.2018 (Rabu)

4. Majlis Daerah Lenggong tidak terikat menerima mana-mana tawaran yang terendah sekali. 

5. Pelawaan sebutharga ini tertakluk kepada peringatan mengenai kesalahan rasuah dalam dokumen perolehan kerajaan seperti di LAMPIRAN A

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia kami di 05 7677/ 207/ 307.
Sekian, Terima Kasih

Tender Closing Date: 
Wednesday, 21 November 2018