MENU

Pengumuman Notis Sebut Harga

Majlis Daerah Lenggong

Sebut Harga adalah dipelawa daripada pembekal tempatan yang masih sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) samada bertaraf bumiputra atau bukan dan berkelayakan dalam bidang berkaitan adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga seperti dibawah:-

Bil Tajuk
1.

KOD BIDANG 070201

MEMBEKAL POKOK TEDUHAN BAGI PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MD. LENGGONG PERAK 
(Sebut Harga Bil. 33/2018)

 

Borang Sebut Harga / Lampiran 'Q' boleh didapati di Kaunter Hasil Majlis Daerah Lenggong semasa waktu pejabat pada 27.09.2018 (KHAMIS). Walaubagaimanapun, pembekal perlu membawa Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk pengesahan pendaftaran sebelum borang tersebut dapat dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (MDLG).

Semua dokumen Sebut Harga mestilah dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Sebut Harga berkenaan dipenjuru kiri dan dialamatkan kepada Yang Dipertua, Majlis Daerah Lenggong, Jaln Alang Iskandar, 33400 Lenggong dan dimasukkan ke dalam PetI Sebut Harga di Kaunter Hasil, Majlis Daerah Lenggong tidak lewat jam 12.00 tengahari pada 03.10.2018 (RABU).

Pelawaan sebutharga ini tertakluk kepada peringatan mengenai kesalahan rasuah dalam Dokumen Perolehan Kerajaan seperti di LAMPIRAN A.

Sekian, Terima Kasih.

 

Tender Ref: 
Bil. 33/2018
Tender Closing Date: 
Wednesday, 3 October 2018