MENU

Pengumuman Notis Sebut Harga

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan/berdaftar dengan Majlis Daerah Lenggong membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:

1. Menaiktaraf dengan mengubah Jajaran dan Saiz Longkang Sediada Di Kg. Gelok (Longkang Jalan RPA Gelok), MD Lenggong, Perak.
2. Menaiktaraf Tandas Awam dan Bilik Persalinan Di Padang Majlis Daerah Lenggong, MD Lenggong, Perak.
3. Menaiktaraf Astaka, MD Lenggong, Perak.

Butiran lengkap sila rujuk pada gambar yang dilampirkan atau lawati Laman Web Rasmi Majlis Daerah Lenggong dipautan: https://bit.ly/2v9lYaa.

Semua Dokumen Sebut Harga mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Sebut Harga berkenaan dipenjuru kiri dan dialamatkan kepada Ynag Dipertua, Majlis Daerah Lenggong, Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di KAUNTER JABATAN BANGUNAN & KEJURUTERAAN tidak lewat JAM 12.00 TENGAHARI pada 9 OGOS 2018 (KHAMIS).

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia kami di 05 7677/ 207/ 307.
Sekian, Terima Kasih.