MENU

Pengumuman Notis Sebut Harga

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Sebutharga adalah dipelawa hanya kepada kontraktor kerja yang masih berdaftar degan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Kementerian Kewangan Malaysia serta mempunyai Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dalam kod bidang yang berkaitan sahaja bagi menyertai sebutharga berikut:

Rujuk pada gambar yang dilampirkan.

 

Semua Dokumen Sebut Harga mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Sebut Harga berkenaan dipenjuru kiri dan dialamatkan kepada Ynag Dipertua, Majlis Daerah Lenggong, Jalan Alang Iskandar, 33400 Lenggong dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di KAUNTER JABATAN BANGUNAN & KEJURUTERAAN tidak lewat JAM 12.00 TENGAHARI pada 13 OGOS 2018 (ISNIN).

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia kami di 05 7677/ 207/ 307.
Sekian, Terima Kasih.